Menu

CỘNG COMBO

CỘNG 1

Rau Má Đậu Xanh Sữa Dừa + Thạch củ năng + Thạch lá dứa + Trân châu trắng

32.000 

TRỪ 2

Rau má bơ kem sữa + Thạch củ năng + Thạch lá dứa + Trân châu trắng

37.000 

CỘNG 3

Rau Má Sầu Riêng Sữa Dừa + Thạch củ năng + Thạch lá dứa + Trân châu trắng

37.000 

COMBO 1

Rau Má Đậu Xanh Sữa Dừa + Bánh Tráng Tắc

30.000 

COMBO 2

Rau Má Đậu Xanh Sữa Dừa + Bánh Tráng Bơ

30.000 

TRÀ TRÁI CÂY

ĂN VẶT