Tìm hiểu ngay
gói Nhượng Quyền của
CỘNG RAU MÁ

LIÊN HỆ: MARKETING@CONGRAUMA.VN

CHỨNG NHẬN  THƯƠNG HIỆU
Được sử dụng thương hiệu CỘNG RAU MÁ tại Việt Nam để mở cửa hàng và quảng bá sản phẩm

CÔNG THỨC & QUY TRÌNH PHA CHẾ
Được chuyển nhượng toàn bộ hệ thống máy móc/ NVL / Công thức độc quyền…

TƯ VẤN SETUP CỬA HÀNG
Được hỗ trợ tư vấn setup, trang trí cửa hàng theo đúng phong cách CỘNG RAU MÁ

LÀM VIỆC THƯƠNG MẠI
Được hỗ trợ đại diện đăng ký và làm việc với các Đối tác Giao thức ăn, Đối tác thương mại..

HỖ TRỢ MARKETING
Được tham gia các chương trình Marketing chung của Thương Hiệu, được hỗ trợ khi khai trương, chạy chương trình khuyến mãi..